Jdi na obsah Jdi na menu
 


Do třetice na mítinku v Kadani.

24. 2. 2010
Do třetice na mítinku v Kadani.
 
Dnes 24.2.2010 proběhlo jednání, kterého se zúčastnil Ing. Jiří Drábek předseda představenstva společnosti MUROM a.s. Vzhledem k tomu, že jsem vám na veřejném shromáždění v Kadani za účasti představitelů společnosti ČEZ a.s, přislíbil že se pokusím o zorganizování stejného setkání i s novým majitelem našich domovů, kterým se stala společnost MUROM, tak tímto plním svůj slib. Veřejný mítink se bude konat ve středu dne 10.3.2010 v kulturním domě Střelnice v Kadani. Začátek mítinku bude v 15.30 hod. Pozvánky na toto setkání budou vyvěšeny v každém vchodě panelových domů, aby si je mohly přečíst i lidé kteří nemají možnosti internetu a já tuto pozvánku umístím na tyto stránky. Na mítinku v Kadani se nám představí společnost MUROM, kde nám její představitelé řeknou, jaké mají další plány do budoucna. Bude se zde hovořit hlavně o nabídce a prodeji bytových jednotek. Dále nás společnost seznámí s postupem vzniku SVJ a revitalizací našich panelových domů. Na tomto mítinku bude mimo jiných osob přítomen i právní zástupce společnosti ČEZ a.s, JUDr. Ondřej David Ph.D., který je pověřen skupinou ČEZ a.s dohledem nad průběhem druhé etapy privatizace a který nás seznámí se skutečným stavem dodržování kupní smlouvy mezi společnostmi ČEZ a MUROM. Hlavním přínosem pro nás nájemníky by měly být odpovědi na naše otázky, na které nám budou přítomní hosté odpovídat. Takto se dozvíme, kdy nám budou byty k odkoupení nabídnuty, jaké ceny budou požadované u prodeje bytů, které mají smlouvy uzavřené na dobu určitou a kdy se budou byty těmto lidem prodávat. Jaké možnosti platby nám budou povoleny atp. Měli by jsme se takto dozvědět všechno co nás nájemníky bude zajímat. Podle mého názoru budeme mít jednu s posledních možností, jak se dozvědět co nejvíce informací před samotným prodejem bytových jednotek a možná je to naše jediná možnost, kdy můžeme mluvit s představiteli společnosti MUROM. Dozvíme se pouze věci na které se sami zeptáme a tím uvidíme co je pro nás nejdůležitější.
 
Protože jsem se dověděl, že mezi lidmi koluje zpráva, že každý z nájemníků se smlouvou na dobu neurčitou, který má zároveň nějakou jinou svou vlastní nemovitost (byt, barák), tak těmto lidem prý společnost MUROM nenabídne byt k odprodeji, tak jsem se Ing. Drábka na tento problém zeptal. Byl jsem panem Drábkem a společností ujištěn, že nic podobného se u nájemníků, kteří řádně platí nájem nechystá a tito nájemníci se ničeho nemusí obávat. Bylo ale zjištěno, že někteří nájemníci kteří dluží společnosti MUROM, dříve ČEZu za bytové jednotky nájemné, jsou majiteli jiné nemovitosti v které bydlí nebo mohou bydlet, tak klidně zadlužené byty, které patří společnosti MUROM nadále zadlužují a tyto byty pronajímají za tržní hodnotu jiným občanům, tak podle zákona a kupní smlouvy mezi ČEZem a MUROMem těmto spekulativním nájemníkům bytové jednotky nabídnuty k odkoupení nebudou.
 
Protože znám znění kupní smlouvy mezi společnostmi ČEZ a MUROM, tak vím, že společnost MUROM si nemůže dělat co chce, protože jí za nedodržení smluvních podmínek hrozí vysoké pokuty. Jistě bych byl první, kdo by na nedodržení smlouvy poukázal. Dále je ve smlouvě jasně napsáno, že takto vysoké pokuty se sjednávají pro případ porušení závazku ze strany MUROMu, protože ČEZ tak činí s ohledem na skutečnost, že významným akcionářem v době prodeje je ČR a ta tímto postupem chce dojít k naplňování sociálních funkcí státu a tím řádní stávající nájemníci dle této smlouvy mají možnost nabýt vlastnické právo k bytovým jednotkám.
 
Proto si nemyslím a snad ani nikdo z nájemníků, že by společnost chtěla kvůli několika bytům, kterých by se to týkalo začít soudní spor s ČR a přijít tak o vysoké finanční částky.
Ale i na toto téma můžete položit otázky přítomným na veřejném mítinku, na který vás v co největším počtu zvu.
                                                                                     Václav Kucharský