Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další jednání se společností MUROM a.s.

15. 1. 2010
 
Další jednání se společností MUROM a.s.
 
Vážení přátelé, nájemníci a podnájemníci,
 
dne 13. 1. 2010 proběhlo mnou iniciované jednání se zástupci společnosti MUROM, které se uskutečnilo v Praze v advokátní kanceláři Mgr. Barbory Horákové, která zastupuje v právních věcech tuto společnost. Dále byli přítomni předseda představenstva společnosti MUROM a.s. Ing. Jiří Drábek a obchodní poradce Ing. Vladislav Vlasák.
 
Jednání mělo ryze pracovní ráz. V úvodu se projednalo, zda je ze strany MUROMu plněn předem daný harmonogram a zda MUROM plní závazky, které vyplývají z kupní smlouvy. Mohu konstatovat, že společnost MUROM plní veškeré závazky dané jí smluvním ujednáním zatím s předstihem a tudíž nehrozí žádné nebezpečí, které by zastavilo samotný prodej našich domovů. Nabídky k odprodeji se budou rozesílat jednotlivým nájemníkům letos na jaře.
 
Dále se zde hovořilo o „Domovních důvěrnících“, kteří mají mimo jiné za úkol navštívit jednotlivé nájemníky a vyplnit s nimi dané dotazníky. Zde jsem konstatoval, že se tak všude neděje a tlumočil jsem vaše stížnosti, na některé domovní důvěrníky. Byla domluvena náprava a již by se nemělo třeba stávat, že domovní důvěrníci nepřijdou na předem domluvenou schůzku nebo že vám nebudou reagovat na telefonní hovory. Domovní důvěrníci mají povinnost s vámi v prvé řadě řešit záležitosti týkající se společnosti MUROM a teprve poté vám mohou nabízet své produkty. Zda jejich produkty (úvěry, pojištění atp.) přijmete nebo nepřijmete, záleží pouze na vašem rozhodnutí a toto rozhodnutí nemá nic společného s příští koupí vašeho bytu. Byty vám budou nabídnuty, ať máte váš byt pojištěn nebo nemáte a od koho si vezmete úvěr, záleží také pouze na vašem rozhodnutí. Pokud by vám domovní důvěrníci tvrdili, že když třeba nemáte pojištěný byt, tak že si ho nebudete moci koupit, tak toto tvrzení je lživé a já vás tímto vyzívám, abyste mě o takovémto jednání důvěrníků co nejdříve informovali. Také tuto skutečnost můžete sdělit panu Miloslavu Štumpovi, který jak jsem již několikrát napsal, je pověřen k vyřízení záležitostí týkajících se domovních důvěrníků.   
 
Jeden z dalších bodů jednání byl odprodej garáží a nebytových prostorů lidem, kteří mají na tyto prostory platné nájemní smlouvy. Ohledně garáží, které jsou umístěny pod bytovými jednotkami v panelových domech v Kadani a Klášterci nad Ohří, se obracejte nadále pouze na zástupce společnosti MUROM pana Miloslava Štumpu, který má prodej na starosti. Kontakt je na těchto internetových stránkách a na stránkách společnosti MUROM a.s. Cena za garáž je již určená a nebude možnost o této ceně smlouvat. To znamená, pokud nynější řádný nájemník garáže, který má proto přednost nabídky k odkoupení bude mít o garáž zájem, tak zaplatí předem požadovanou cenu a pokud s touto cenou nebude souhlasit, bude garáž okamžitě nabídnuta dalšímu zájemci a původní nájemník se nebude moci dožadovat jiného řešení. V nejbližší době budete kontaktováni a vyzváni k vyplnění jednoduchého dotazníku týkajícího se odprodeje garáží.
 
Koupě nebytových prostorů se uskuteční stejným způsobem. Jediné rozdíly jsou v ceně a také, že nebytové prostory bude v začátcích řešit správcovská firma Městská energie, která všem oprávněným nájemníkům nebytových prostorů v brzké době zašle dopisy s výzvou o zaplacení a potvrzení zájmu o koupi. Pokud nynější oprávněný nájemce nebytových prostor nebude mít o odkup nebytových prostorů za předem určenou cenu zájem, tak bude muset prostory vrátit majiteli a tyto prostory nebudou dále nabízeny ke koupi ostatním obyvatelům panelového domu. To také vždy záleží pouze na majiteli nemovitosti a není možné, aby se ostatní nájemníci dožadovali nějakých nároků. Dále také záleží pouze na majiteli nemovitosti, které nebytové prostory odprodá nebo u kterých změní léty zažité zvyklosti. To znamená, že společnost MUROM může sama určit, který z nebytových prostorů se bude odprodávat nebo používat do budoucna jako sušárna, sklad nebo tzv. kočárkárna. V jakém počtu se budou nacházet v jednotlivých domech kočárkárny, sušárny prádla atp. bude také rozhodovat majitel nemovitostí v souladu se zákonem.
 
Protože společnost MUROM chce do budoucna v našem regionu působit co nejvstřícněji k nájemníkům a majitelům bytových jednotek a někteří domovníci panelových domů mě žádali o schůzku se zástupci této společnosti, tak bylo dohodnuto, že se tato schůzka uskuteční v co nejbližším možném termínu. Jedna schůzka by se uskutečnila v Chomutově, kam by se dostavili také domovníci z Jirkova a druhá schůzka se uskuteční v Kadani, kam budou pozváni domovníci z Klášterce nad Ohří. Na schůzku budou pozváni také zástupci správcovské firmy.
 
Jako jeden z dalších bodů mého jednání se zástupci společnosti MUROM byla často kladená otázka, „Jak to bude se zateplením panelových domů, výměnou oken a většími opravami samotných nemovitostí“. Tuto problematiku jsme projednali co možná nejpodrobněji a o konečném výsledku vás budu informovat co nejdříve v samostatném článku nazvaném „Revitalizace našich panelových domů.“
 
Přestože se vám vždy pokouším napsat co možná nejkompletnější informace z některých jednání, tak není v mých silách, abych zde popsal devět hodin, které jsem i s cestou strávil na jednání v Praze. Snad jsou informace, které vám přináším, pro vás dostačující i zajímavé a snad také částečně usměrňují některé plané a nepodložené řeči ve stylu jedna paní povídala. Tímto bych vám chtěl zároveň poděkovat za projevenou důvěru a úctu, kterou mi projevujete v dopisech a vašich emailových zprávách.
 
Dále bych vás chtěl požádat o vyvěšení tohoto článku ve všech vchodech. Pomáháte tím dalším nájemníkům, kteří tyto informace nemají. Děkuji za ochotu.
 
S přáním životní pohody všem čtenářům
 
                                                                                    Václav Kucharský
 15.1.2010
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář