Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní důvěrníci

30. 10. 2009
Domovní důvěrníci
 
Vážení přátelé, protože v úterý 21. 10. 09 proběhlo jednání společnosti MUROM a pozvaných hostů, kde jsem byl přítomen, tak považuji za vhodné vás informovat o věcech, které se zde také projednávali.
 
Snad jste zaznamenali ve svých vchodech, že jsou zde vyvěšeny kontakty na někoho a oznámení o tom, že vás přijde navštívit kdosi, kdo má pověření od společnosti MUROM a.s. atp. Nejedná se o žádnou legraci, naopak jde o velice důležitou akci.
 
Vzhledem k tomu, že společnost MUROM musí splnit smluvní závazky vůči společnosti ČEZ a.s ohledně prodeje bytů a jejich časový harmonogram je velice stísněný, tak museli přistoupit k ráznému způsobu jak zajistit, aby všechny termíny, které jim smlouvy nařizují, splnili a nám pak následně mohli bez překážek nabídnout bytové jednotky k odkoupení. Vytvořili proto pracovní skupiny, které se pohybují v terénu. Společnost MUROM tzv. koupila a zaplatila bytový fond pouze na papíře. Protože zákon ale nedovoluje takto koupené nemovitosti hned prodávat, tak aby nám MUROM mohl byty nabídnout, tak musí mít do konce února 2010 hotové a přepsané prohlášení vlastníka na KN (katastr nemovitostí). To znamená, že nabídky na odkup se dají provádět až po zapsání na KN v LV (list vlastníka). Nabídku nájemníkům musí společnost MUROM doručit nejpozději 28. 5. 2010. Počítejte s tím, že někdy v dubnu až květnu r. 2010 nájemníci obdrží nabídku ke koupi a to doporučeným dopisem nebo osobně proti písemnému potvrzení (přinese ho zástupce společnosti).
Prohlášení vlastníka mimo jiné znamená, že je vše fyzicky prohlédnuto a zapsáno. Je to zjednodušeně taková inventura majetku.
Jelikož tuto inventuru nemůžou dělat samotní představitelé představenstva a příslušní obchodní poradci, tak se pro tuto potřebu vyškolili nebo smluvně přizvali odborníci. Jedná se vesměs o pracovníky z oboru pojišťovnictví a makléřství.
 
Tito lidé vystupují jako Domovní důvěrníci. Je samozřejmé, že mají svého obchodního vedoucího, který je nazván správcem. Dále jsou důvěrníci rozděleni do čtyř týmů podle pracovní oblasti, kde působí. Každý důvěrník má přidělen některý tzv. rajón určitého města.
Všichni důvěrníci, kteří za vámi přijdou, musí mít u sebe osvědčení pro zastupování společnosti MUROM a musí být totožné s jeho občanským průkazem. Pokud tyto dva doklady nebude mít u sebe důvěrník společně, tak ho nevpouštějte do svého bytu a nebude od věci zavolat policii pro jeho kontrolu. V případě falešného důvěrníka pomůžete ostatním nájemníkům, a pokud to bude skutečný důvěrník, tak si dá příště větší pozor na doklady.
 
Důvěrníci budou mít dotazníky, na které byste měli odpovědět. Pokud se vám některá otázka bude zdát příliš osobní nebo nevhodná, tak prostě nemusíte odpovídat. Také záleží pouze na vás, zda pozvete důvěrníky dále do bytu nebo zda budete odpovídat mezi dveřmi. Věřte, že důvěrníci shromažďují informace, které jsou potřebné i pro příští založení společenství vlastníků a dělají vlastně práci i pro nás nájemníky. Protože mají v oboru velké zkušenosti, tak vám můžou být užiteční pomocí a radou. Já osobně tyto lidi pozvu do svého bytu.
 
Protože to myslí společnost MUROM vážně, tak nechce, aby snad někdo cizí využil situace třeba k trestnému činu, tak mi dala možnost, abych na stránkách vystavil fotografie všech důvěrníků, abyste i vy měli možnost vidět, kdo ke společnosti patří. Proto spoléhám na vaší shovívavost a mám poděkovat za společnost MUROM, že vydržíte narušení svých domovů cizími lidmi.

                                                                                                                                                                                 Václav Kucharský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář