Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důležité upozornění nájemníkům

1. 10. 2009
Důležité upozornění
 
Vážení přátelé, nájemníci,

protože jsem vám slíbil, že jakmile získám od společnosti MORUM a.s., s kterou úzce spolupracuji další informace, které se nás týkají, tak tyto uveřejním, tak po jednání s Mgr. Barborou Horákovou (právní zást. MUROMU) a JUDr. Ondřejem Davidem Ph.D (právní zást. ČEZu) a dalšími členy těchto společností, si vám dovoluji sdělit námi dohodnuté informace.

 
Je možné, že jste již zaznamenali, že v této době již započaly úkony směřující k realizaci prohlášení vlastníka v jednotlivých logických celcích, tj. v jednotlivých lokalitách Kadaň, Klášterec nad Ohří, Jirkov, Chomutov, Vltavská kaskáda atp., ve kterých se vyskytuje příslušný bytový fond společnosti MUROM a.s.
 
V této souvislosti vám sděluji, že zaměstnanci jednotlivých správcovských společností, zejména Městské energie s.r.o.(Klášterec nad Ohří), provádí kontrolní činnost směřující k zjištění potřebných údajů pro vyhotovení prohlášení vlastníka pro jednotlivé budovy a je možné, že budou zaměstnanci Městské energie s.r.o., která se stala správcovskou společností společnosti MUROM či případně správcovská společnost KENS spol. s r.o., která rovněž dělá kontrolní činnost zejména ovšem ve vztahu k bytovému fondu Vltavská Kaskáda, že zaměstnanci těchto společností budou navštěvovat jednotlivé bytové domy, činit různá měření a současně klást otázky jednotlivým nájemníkům, zejména ve vztahu ke společným prostorám (jako jsou zejména sklepní kóje, uzavřené místnosti, nepořádek, apod.).
 
Dále, a to je nejdůležitější, si vás dovoluji požádat o předání informací týkajících se ověřování správnosti údajů v evidenčních listech o jednotlivých bytech. V zásadě se jedná o údaje o bydlících a spolu-žijících osobách a to ve vztahu k tomu, kdo je v současné době nájemcem příslušné bytové jednotky bez ohledu na to, kdo totiž v minulosti uzavřel příslušnou nájemní smlouvu. Pokud následně někdo z vás uzavřel sňatek, či již byl ve stavu manželském, pak se společným nájemcem stává automaticky i příslušný manžel či manželka (jedná se o společné jmění manželů) a těmto osobám pak bude muset společnost MUROM a. s. zaslat výzvu na uzavření smlouvy o převodu příslušné bytové jednotky. Ale když tyto změny společnost nebude znát, tak správné nájemce bytů neosloví a tím se společný proces prodeje zdrží. Také část někdejších nájemců zesnula a tyto změny nikdo na správcovskou firmu třeba v rozrušení ze ztráty bližního nenahlásil, a proto je tato informace také důležitá. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že tyto skutečnosti nebo informace o osobním vztahu se můžou v průběhu doby lišit a měnit, je nezbytné, aby všichni nájemci příslušných bytů sami a neprodleně informovali správce bytového fondu (Městská energie, KENS spol.) o změnách týkajících se těchto údajů a to proto, aby bylo zajištěno, že příslušné výzvy k odkupu bytů (které budou rozesílány počátkem příštího roku 2010) byly zaslány vždy správným osobám, tj. oprávněným nájemníkům a osobám, kterým být zaslány mají.
 
Žádám všechny oslovené, aby tyto informace nebrali na lehkou váhu a veškeré změny i zdánlivě nesouvisející s prodejem bytových jednotek neprodleně nahlásili na správcovské společnosti a tím tak předešli pozdějším nesrovnalostem a nepříjemným jednáním. Vzhledem k tomu, že ne každý má možnost vstupu na internet, tak žádám dobrovolníky, aby toto upozornění vyvěsili ve všech vchodech příslušných domů.
 

          Děkuji a s úctou                  

                                                                    Václav Kucharský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář