Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace nájemníkům

3. 5. 2010
Vážení nájemníci,
na základě množících se dotazů z řad nájemníků, kteří mají zájem akceptovat nabídku na odkoupení bytové jednotky, Vám sdělujeme, že je nezbytné uhradit celkovou kupní cenu včetně správního poplatku před odesláním Vámi podepsaných smluv o převodu bytových jednotek (všechna vyhotovení smlouvy, z toho jedno vyhotovení s úředně ověřeným podpisem nabyvatele příp. nabyvatelů) zpět odesílateli (Správa nemovitostí SEVER s. r. o.).
 
Po doručení všech Vámi řádně podepsaných vyhotovení smluv o převodu bytových jednotek bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, avšak pouze za předpokladu, že bude kupní cena v plné výši uhrazena a na nájemném, službách a na poplatku z prodlení nebudete mít žádný dluh. Návrh na vklad bude podán na katastr nemovitostí v co nejkratší době, avšak vzhledem k administrativní náročnosti a velkému množství smluv o převodu bytových jednotek se tak může stát až do tří měsíců od doručení smluv na adresu Správy nemovitostí SEVER s. r. o., která je uvedena v nabídce na převod bytové jednotky.    
 
V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) ve znění pozdějších předpisů, máte možnost přijmout nabídku (což znamená uhradit celkovou kupní cenu za jednotku včetně správního poplatku a též zaslat řádně podepsané smlouvy o převodu bytové jednotky) na odkup bytové jednotky do 6 měsíců od doručení nabídky.
 
 

MUROM a.s.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář