Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro nájemce bytů ve vlastnictví společnosti MUROM a.s.

28. 4. 2010
Informace pro nájemce bytů ve vlastnictví společnosti MUROM a.s.
Vážení nájemníci,
právě jste obdrželi nabídku na převod bytu – bytové jednotky, kterou na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy užíváte, do Vašeho osobního vlastnictví. Pokud příslušný byt užívají společně manželé, byla nabídka zaslána oběma manželům.
Uvedená nabídka se skládá ze samotné nabídky (listina o dvou stranách) a dále ze samotného návrhu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (4 vyhotovení; druhý z manželů obdrží            1 vyhotovení), která je již ze strany převodce – společnosti MUROM a.s. podepsána předsedou představenstva panem Ing. Jiřím Drábkem.
Tento návrh smlouvy si prosím pečlivě prostudujte, a pokud chcete tuto nabídku přijmout, je nutné učinit tyto kroky:
1.   Předně je nutné, abyste si ověřili u svého správce (např. Městská Energie s.r.o.), že nemáte vůči společnosti MUROM a.s. žádné dluhy na nájemném a/nebo na službách spojených s užíváním příslušného bytu. Případné dluhy musejí být před uzavřením smlouvy zcela uhrazeny a to včetně poplatku z prodlení.
 
2.   Dále je nezbytné uhradit celkovou kupní cenu včetně správního poplatku před odesláním Vámi podepsaných smluv zpět odesílateli. Výše kupní ceny je uvedena v nabídce a to včetně čísla účtu společnosti MUROM a.s. a variabilního symbolu, který je nutné v platebním příkazu vyplnit, aby bylo možné Vaší platbu identifikovat (možnost prodloužení splatnosti je uvedena dále).
 
3.   Dále je nutné podepsat ze strany kupujícího či kupujících všechna vyhotovení smlouvy o převodu jednotek (jeli kupující 1 osoba pak 4 vyhotovení; jsou-li kupující dva (například manželé) pak 5 vyhotovení). Nejméně na jednom vyhotovení musí být podpisy všech kupujících úředně ověřeny. (úředně podepsat je možné listiny před notářem, na matrice obecního úřadu apod.)
 
4.   Po splnění bodů 1 až 3 je nutné pro řádné přijetí nabídky doručit společnosti Správa nemovistostí SEVER s.r.o. všechna obdržená vyhotovení smluv (tedy je-li kupující      1 osoba pak 4 vyhotovení; jsou-li kupující dvě osoby (například manželé), pak             5 vyhotovení). Pokud nebude odesílateli vrácena smlouva v požadovaném počtu vyhotovení, nebude možné doručit Katastrálnímu úřadu požadovaný počet smluv a společnost MUROM a.s. v takovém případě návrh na vklad nepodá. Pokud si proto budete chtít jedno vyhotovení ponechat, je možné si u notáře či na matrice z jednoho vyhotovení originálu smlouvy nechat udělat ověřenou fotokopii.
 
5.   Požadovaný počet originálů podepsaných smluv prosím zašlete na adresu:  Správa nemovitostí SEVER s.r.o., P.O.BOX 34, Sportovní 22, PSČ 101 00, Praha 101.
 
Dále si Vás dovolujeme informovat, že společnost MUROM, a.s. zajistila pořádání setkaní s nájemníky a to v Chomutově a Kadani, na kterých Vám bude, v případě Vašeho zájmu, vysvětleno, jak máte postupovat v případě, že chcete nabídku společnosti MUROM a.s. přijmout či v případě, kdy se rozhodnete požádat společnost MUROM a.s. o možnost uhradit kupní cenu nejpozději do 6-ti měsíců od uzavření smlouvy. Termíny těchto setkaní budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách společnosti MUROM a.s. www.murom.cz a dále na stránkách pana Václava Kucharského www.kucharskyproticezu.estranky.cz a to nejpozději od 28.4.2010. Termíny těchto setkání jsou:
 
10.5.2010 – Kadaň (Střelnice) od 17:00 hodin
11.5.2010 – Chomutov (14. ZŠ – ul. 17. listopadu) od 17:00 hodin
12.5.2010 – Kadaň (Střelnice) od 17:00 hodin
 
Dále si Vás dovolujeme upozornit, že nabídku je nutno akceptovat tj. přijmout tak, jak Vám byla doručena, tj. do smluv není možné jakkoliv zasahovat. V případě provedení jakékoliv úpravy do smlouvy, ze strany kupujícího / kupujících, nebude možné provést vklad do katastru nemovitostí.
 
Vzhledem k tomu, že se společnost MUROM a.s. zavázala umožnit těm nájemcům, kteří o to projeví zájem, prodloužení splatnosti úhrady kupní ceny, dovolujeme si Vás informovat, že tato možnost samozřejmě existuje. Zájemce má možnost požádat společnost MUROM a.s. o prodloužení splatnosti s úhradou kupní ceny, když však tento závazek – povinnost uhradit kupní cenu musí být právně zajištěn. Jako nejvhodnější formu zajištění zvolila společnost MUROM a.s. zajištění ve formě zástavního práva k převáděné jednotce, které bude do doby trvání závazku zapsáno v katastru nemovitostí.
 
S tímto však jsou spojeny samozřejmě výdaje, které bude muset uhradit nájemce a tyto výdaje jsou paušálně vyčísleny v částce 70 Kč za 1 m2převáděné jednotky (pokud tedy nájemce užívá byt o velikosti 75 m2, bude nutné zaplatit za tuto možnost poplatek ve výši 75 m2 x 70 Kč = tedy celkem 5250,- Kč). Tento poplatek (jedná se tedy o poplatek za vyhotovení nového návrhu smlouvy)  musí být předem uhrazen společnosti MUROM a.s na její účet (uvedený v nabídce a to pod rovněž v nabídce uvedeným variabilním symbolem) a společnosti MUROM a.s. musí být odeslána dále uvedená žádost o úpravu nabídky, kde bude splatnost prodloužena tak, že nájemce – budoucí vlastník bytu bude oprávněn uhradit kupní cenu nejpozději do 6-ti měsíců od uzavření smlouvy. Tento závazek bude zajištěn zástavním právem k předmětné jednotce. Dlužná část kupní ceny bude úročena úrokem ve výši 5,5 % p. a. (ročně) a to počínaje dnem, který bude následovat po dni, kdy se stanete vlastníky příslušného bytu – bytové jednotky.
 
Máte-li tedy zájem o prodloužení splatnosti kupní ceny, je nutné postupovat tak, že:
 
1.     Zaplatíte výše uvedený poplatek, jehož výše je závislá na výměře bytu, která je uvedena v návrhu smlouvy, kterou jste obdrželi;
2.     Vyplníte a podepíšete níže uvedenou žádost (v případě, že kupují byt dvě osoby např. manželé, je nutno vyplnit údaje obou kupujících a připojit jejich podpisy) a tuto zašlete na adresu: Správa nemovitostí SEVER s.r.o., P.O.BOX 34, Sportovní 22, PSČ 101 00, Praha 101;
3.     Bude Vám zaslána nová smlouva, která bude obsahovat prodloužení lhůty splatnosti tak, že budete oprávněni uhradit kupní cenu za byt nejpozději do 6-ti měsíců od uzavření smlouvy a dále ujednání        o úroku ve výši 5,5 % p. a. konečně i ujednání o zřízení zástavního práva.
___________________________________________________________________________
 
*Já, níže podepsaná/ý ……………………………., bytem ...........…………………………….,
 
*Já, níže podepsaná/ý .......…………………….…., bytem ……….......……….....………….,
 
tímto výslovně žádám/e  o vyhotovení nového návrhu smlouvy o převodu jednotky, který bude obsahovat ujednání o době splatnosti kupní ceny tak, že tato bude splatná nejpozději do 6-ti měsíců od uzavření smlouvy. Souhlasím/souhlasíme, aby dlužná část kupní ceny byla od okamžiku, kdy se stanu/staneme vlastníkem/vlastníky předmětné bytové jednotky úročena smluvním úrokem 5,5 % p.a. , a aby tento můj/náš závazek byl zajištěn zástavním právem k této jednotce. Současně prohlašuji/prohlašujeme, že jsem/jsme uhradil/a/i paušální poplatek za vypracování nového návrhu smlouvy o převodu jednotky a to ve výši ………………………. Kč.
 
V ……………., dne …………………...     
………………………………………..
                                                                                   vlastnoruční podpis
 
………………………………………..
                                                                                   vlastnoruční podpis
 
* (vyplňte čitelně hůlkovým písmem nebo strojově)
__________________________________________________________________________
 
Dále si Vás dovolujeme informovat, že veškerou korespondenci ve věci odprodeje bytových jednotek zasílejte písemně na adresu společnosti pověřené rozesíláním a příjímáním předmětných zásilek tj. na adresu: Správa nemovitostí SEVER s.r.o., P.O.BOX 34, Sportovní 22, PSČ 101 00, Praha 101. Telefonické informace podávány nebudou a to s ohledem na velký počet nájemců. Ve svých písemných odpovědích prosím uveďte své telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu, abychom Vás mohli případně rychleji a operativněji kontaktovat.
 
 

Společnost MUROM a.s.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

RE: co se spatnou smlouvou?

(Kucharský Václav, 3. 5. 2010 23:13)

Také zdravím JI+JO, ano napište na tu Pražskou správu nebo přijďte 10-12.5.2010 na jednání pro veřejnost, kde to nahlásíte.

co se spatnou smlouvou?

(JI+Jo, 3. 5. 2010 21:54)

Zdravim pane Kucharsky,poradte nam,mam napsat na tu prazskou spravu ze nam jaksi poslali spatnou smlouvu.Jsme manzele,je to davno nahlasene jak na ME,tak i tomu duvernikovi co obchazel byty ale smlouva prisla jen na moje jmeno.Mam jim to poslat zpet?

RE: platba za byt

(Kucharský Václav, 3. 5. 2010 19:17)

Vážená paní Skopalová, nebudete muset navíc nic zaplatit. Přečtěte si také jiné články na těchto stránkách zaměřené k tomuto tématu. Děkuji a přeji krásný den.

platba za byt

(SKOPALOVA DANA, 3. 5. 2010 13:34)

dobry den, nevim do kdy mam zaplatit kupni cenu, od obdrzeni smlouvy, kterou jsem dnes dostala. potrebnou castku mam na stav. sporeni, ale penize mi budou vyplaceny az v srpnu 2010. budu tedy muset zaplatit navic 70kc za m+5,5% urok??? dekuji za odpoved. s pozdraem SKOPALOVA DANA.

RE: Zmatek v hlavě

(Kucharský Václav, 3. 5. 2010 13:31)

Vážená paní Hévrová, věřte, že nejste hloupá holka jak píšete, a že máte zmatek v hlavě, to Vám věřím, protože už jsem na tom stejně. O Vašem IQ nepochybuji, ale o mém už začínám. :-) Je to obrovské množství informací. Snad jste si prosím přečetla mou hromadnou odpověď v úvodu stránek a snad mě také prominete, že zde Vám a panu Milanovi nebudu na to samé odpovídat znovu. Děkuji za pochopení.

Zmatek v hlavě

(Jiřina Hévrová, 2. 5. 2010 19:39)

Dobrý den mě to také není jasné do kdy to mám zaplatit a do kdy poslat tu smlouvu.Asi jsem hloupá holka,ale fakt mám v hlavě zmatek.A ještě jak se tu píše,že máme jako manželé odeslat tu smlouvu v 5 provedení to taky nechápu.Jinak to je vše a iq mám v v normálu děkuji

prodej bytu

(Milan, 30. 4. 2010 20:14)

Dobry den pane Kucharsky,cetl jsem tu smlouvu co nam dnes zaslali a nejak jsem nepochopil do kdy mam ty penize poslat.To nam nedali zadnou lhutu jako davalo mesto kdyz prodavali byty??Byl byste tak hodnej a trochu mi pomohl to pochopit?Dekuji predem za odpoved.