Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání s MUROMem je vstřícné, doba určitá je vyřešena....

29. 10. 2009
Jednání s MUROMem je vstřícné, doba určitá je vyřešena....
 
Vážení přátelé, nájemníci,
jak jsem již předeslal, tak se v uplynulém týdnu uskutečnilo několik jednání se společností MUROM a.s. za účasti právního zastoupení společnosti ČEZ a.s.
 
První jednání se uskutečnilo v úterý dne 20. 10. 2009 v Praze za účasti předsedy představenstva společnosti MUROM a.s. Ing. Jiřího Drábka, poradce Ing. Vladislava Vlasáka a advokátky Mgr. Barbory Horákové, která zastupuje v právních věcech společnost MUROM. Dále mimo mé osoby byl přítomen právní zástupce společnosti ČEZ a.s. JUDr. Ondřej David, Ph.D. a jeho kolega.
 
Toto jednání jsem inicioval spolu s Mgr. Horákovou, která nás přítomné pozvala. Jednání mělo ryze pracovní ráz. Projednalo se zde, zda je ze strany MUROMu plněn předem daný harmonogram a zda MUROM plní smluvní závazky, které vyplývají z kupní smlouvy mezi jednotlivými společnostmi.
 
V úvodu jsme byli v krátkosti všichni seznámeni s probíhající privatizací ze strany společnosti MUROM a.s. a dále se přešlo k samotnému jednání. Za mou osobu můžu konstatovat, že předložená zpráva byla velice pozitivní pro nájemníky, protože společnost MUROM plní veškeré závazky dané jí smluvním ujednáním. Ve stejném duchu potvrdili plnění smlouvy i zástupci společnosti ČEZ a.s.
 
Přestože se účastním jednání a podávám za vás návrhy, požadavky a snažím se ve prospěch nájemníků udělat maximum, tak mé informace jsou vám vždy podávány jako obecné, protože nejsem placen ani společností MUROM a.s, ani společností ČEZ a.s. ani žádnou jinou společností nebo politickou stranou. Nepobírám plat od nikoho. To je odpověď na vaše četné dotazy.
 
Dále byly mnou na zástupce společnosti MUROM kladeny otázky ohledně nájemních smluv na dobu „určitou“.
Někteří, přestože vás je málo, mají uzavřeny smlouvy na dobu určitou. Tyto smlouvy byly většinou uzavřeny, případně prodlouženy, do konce tohoto roku. To znamená do 31.12.09 s tím, že se do této doby musí rozhodnout, co bude následovat dál a v případě prodeje bytových jednotek vám chyběli bližší informace.
 
Situace byla do nynějška smluvně nastavena tak, že společnost MUROM musí oslovit nynější nájemce bytů se smlouvami na dobu určitou a domluvit se s nimi, zda jim bytové jednotky prodá a případně za jakou cenu. Nebo zda jim prodlouží smlouvy atp. Vše záleželo a záleží pouze na společnosti MUROM, protože jsou vlastníky těchto bytových jednotek. Chci podotknout, že společnost MUROM koupila majetek (portfolio) a v tomto tzv. balíku byly mimo jiné společně smlouvy na dobu určitou i neurčitou a MUROM k nim má určité povinnosti vyplývající ze smlouvy s ČEZem.
 
Nechci zde řešit různé situace, jakože někteří nájemníci se cítí ošizeni a podvedeni ČEZem, když jim smlouvy neprodloužil na dobu neurčitou. Nebo že jim bylo řečeno v kanceláři Městské energie, když šli smlouvu prodloužit, že je to jedno, jestli mají smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou a oni ji v dobré víře podepsali. Také, že jim bylo řečeno, že už se neprodlužují smlouvy na dobu neurčitou. Nebo, že když nepodepíšou, tak byt nedostanou.
Věřte, že se snažím vám pomoct, jak je to jen možné, ale vše nejde lámat přes koleno a záleží pouze na rozhodnutí společnosti MUROM. V mimořádně vyjímečných a skutečně doložitelných případech se dá něco napravit nebo pozměnit, ale určitě se z toho nestane pravidlo. 
 
 
Pro nezasvěcené chci připomenout, že kdo má nájemní smlouvu na dobu neurčitou, je řádným a oprávněným nájemníkem, tak mu bude byt nabídnut a posléze prodán za cenu, kdy bude platit za 1m² podlahové plochy bytu částku 1183,- Kč, plus náklady spojené se zápisem do KN, ověřením podpisů a daň z převodu nemovitostí, která zatím pro tento rok činní 3% z vyšší odhadní ceny znaleckého posudku.
 
Ten kdo má smlouvu na dobu určitou, tak musí respektovat podmínky, které nastaví společnost MUROM a cena se odvíjí dle uvážení této obchodní společnosti a individuelní domluvě. Konec nájemní smlouvy končí vždy k datu uvedeném na samotné smlouvě.
 
Jak to vypadá dále se smlouvami na dobu určitou? 
 
Jednání dospělo po společné dohodě a vstřícného přístupu společnosti MUROM k těmto závěrům.
Společnost MUROM a.s pronajala všechny byty, kde je uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou společnosti Jeresta plus s.r.o., která byla dne 29.9.2009 k tomuto účelu založena.(Viz. obchodní rejstřík) Tato společnost má ve smlouvě s MUROMEM napsánu podmínku a povinnost, umožnit stávajícím nájemcům na dobu určitou, aby se stali podnájemníky této společnosti a dále do konce roku 2010 mohli bydlet za stejných podmínek, jako měli v nájemní smlouvě.
Tím dochází k těmto změnám. Z nájemníků na dobu určitou se stanou podnájemníci, což je z právního hlediska pouhá formalita. O žádná práva nepřijdou, ale žádná ani nezískají.
Dále jim bude vyměřen tzv. regulovaný neboli usměrňovaný nájem a musí počítat s tím, že jim bude nájemné zvýšeno o zákonem povolené procenta a to stejně, jako se to stane všem ostatním nájemcům, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou. Proto se nemusí bát, že by jim společnost, s kterou budou mít podepsány podnájemní smlouvy, mohla naúčtovat tržní nájemné, které by bylo určitě vyšší. Dále tato společnost bude zařizovat odprodej garáží a nebytových prostorů. 
 
 
Společnost má závazné a přesné termíny k realizaci nabídky a odprodeje bytových jednotek nájemníkům, kde jsou smlouvy na dobu neurčitou. Těchto bytových jednotek je převážné množství z celkového počtu. Společnost MUROM k výše popsanému kroku dospěla hlavně z nedostatku časového prostoru a také z důvodu uklidnění situace pro některé nájemníky, kteří nevěděli, co s jejich rodinami v době Vánoc a příštích měsíců bude. Proto MUROM prozatímně vyřešil situaci takto. Znova si musíme uvědomit, že je to jejich majetek a vše co dělají je ekonomické, organizační a obchodní rozhodnutí společnosti MUROM.
 
Společnost MUROM nemá zájem dostat nájemníky se smlouvami na dobu určitou z těchto bytů, ale naopak. Každý z těchto podnájemníků, kteří měli smlouvy na dobu určitou, bude nadále moci v těchto bytech bydlet jako podnájemník a příští rok dostane možnost si od společnosti MUROM tyto byty koupit.
Nabídky na odkup těchto bytů budou podnájemníkům učiněny asi v červnu roku 2010. Tento předběžný termín je tak nastaven proto, že MUROM musí do této doby splnit smluvní závazky se společností ČEZ a nabídnout a prodat byty nájemníkům s nájemními smlouvami na dobu neurčitou, které jsou prioritou, protože se musí udělat na tyto smlouvy prohlášení vlastníka atp. 
Ptáte se určitě na cenu za 1m². V tomto ohledu většinu z vás zklamu, protože představenstvo společnosti MUROM neudělalo cenové rozhodnutí. Bylo řečeno, že určitě se nebude prodávat 1m² za 1183,- Kč, jako v případě nájemních smluv na dobu neurčitou ani za cenu tržní. Byty se budou prodávat za ceny preferenční. V této ceně bude zohledněno, že v bytech nájemníci již bydlí a tudíž se jedná o byt obsazený. Dále do svých domovů již nájemníci nainvestovali své finanční prostředky a také cena bude ovlivněna lokalitou a umístěním bytové jednotky v domě. To znamená, že například v Kadani bude byt nabídnut za jiný obnos než třeba v Jirkově. Cena bude vždy individuální vůči jednotlivým zájemcům a určitě nebude dosahovat tržní ceny v okolí. Jednu výhodu zde vidím, každý podnájemník má možnost si po celou dobu podnájmu a poté v době nabídky ceny si rozmyslet, zda si skutečně chce nabízený byt koupit nebo zda má jinou možnost za jiných podmínek a nabízený byt prostě odmítne.
 
Jak jsem již napsal, byl jsem ubezpečen, že společnost chce svým závazkům vždy dostát a má zájem na tom, aby vycházeli nájemníkům a příštím podnájemníkům vstříc.
Snad jste všichni, koho se to týká, našli v tomto dlouhém článku odpověď na vaše otázky.
 
                                            

                                                                                                                                                                                   Václav Kucharský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

To je dobře a souhlasím s Muromem.

(Zdeněk Piškoř, 21. 4. 2010 10:37)

Jestli někdo pronajímá byt v našem domě, tak ho nepotřebuje. Pronajímatel si mastí kapsu je někde v p..... a my se pak s nějakým třeba šmejdem, který je v podnájmu budem dohadovat. Jsou to věci Muromu, tak ať si to dělají jak chtějí. Já a ostatní jsme dobrý nájemníci a za pár dnů budeme i majitelé bytů, tak ať ty domy Murom vyčistí. Jedině souhlasím.

taktika muromu

(mko, 21. 4. 2010 10:13)

pokud murom zjistí, že v bytě bydlí někdo jiný, než ten kdo je uveden ve smlouvě, pak je nájemci, který je uveden ve smlouvě jako oficiální nájemce, tento byt nabýdnut za 4500kč/m, případně může dostat odstoupení 30 000kč pokud byt přenechá tak jak je muromu ... je to "velmi" hezký způsob společnosti murom, kterak přijít k většímu zisku, než kdyby ty byty prodali bez jejich stb kontrol

Teprve tomu rozumím.

(Dolejší, 30. 10. 2009 10:16)

Přítelkyně nevěděla jak to bude dál a až teď tomu rozumíme. Díky za informaci, kterou by nám nikdo bez Vás nedal.