Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nájemníci dosáhli fantastické ceny bytů

18. 8. 2009

 

 

Nájemníci dosáhli „fantastické“ ceny bytů

Napsal uživatel Kadaňské noviny   

Úterý, 18 Srpen 2009
A je téměř dobojováno. Po víc jak rok a půl dlouhé snaze nájemníků bytů v majetku ČEZu, které zastupoval Václav Kucharský, přehodnotila polostátní společnost svoje původní plány, a byty tak budou moci získat za přiměřenou cenu s ohledem ke stavu bytového fondu a ceně, za jakou se prodávaly byty města. Nájemníci ze zhruba dvou tisíc bytů v Kadani, Klášterci, Chomutově, Jirkově, ale i z dalších měst v republice jsou spokojeni.
V sobotu 1. srpna se v kulturním domě Střelnice uskutečnilo setkání nájemníků se zástupci Skupiny ČEZ a zástupcem  advokátní kanceláře Kindl & Partneři. Zaplněný kulturní dům  především  zajímala cena, za jakou si svoje byty budou moci nájemníci nakonec koupit. „Cena je fantastická. Z původních osmi až dvanácti tisíc se snížila na 1 183 korun za metr čtvereční plus některé poplatky
související s koupí a převodem  bytu. A cena je konečná“ ujistil Václav Kucharský, který za nájemníky bojoval. „Bylo to hodně těžké, zvlášť když vám  nikdo jiný nepomáhá. Je pravda, že jsem  také nikoho nepožádal. Spíš mi vadilo to, že mi někteří podráželi nohy, to mě nejvíc mrzí. Počítal jsem, že se odbory zastanou svých lidí, ale nic takového se nestalo,“ posteskl si Kucharský. Jak také připomněl, jediná strana, která o problém projevila skutečný zájem, byla ČSSD. Ocenili snahu vedení měst, která se na ČEZ
obrátila s dopisem  ve snaze pomoci svým  občanům..
„Pan Kucharský pro nás všechny udělal pořádný kus práce a ukázal národu českému, že se lze účinným způsobem bránit nekalým  intrikám  a nátlakům  těch, kteří se drží u moci. Snad si z něj vezmeme příklad,“ uvedl jeden ze spokojených nájemníků. Celý sál pak Kucharskému poděkoval potleskem. Tentokrát se tleskalo i zástupcům ČEZu. Již spokojení nájemníci pak dostali informace, jak se bude postupovat dál a jakým  způsobem  bude prodej bytů probíhat. Vše se bude řídit literou zákona.
Novým  vlastníkem  dnes již bývalého bytového fondu Skupiny ČEZ na severu Čech se na základě vyhodnocení všech došlých nabídek stala společnost Murom  a.s., se sídlem v Mostě. Kupní smlouva s tímto vítězem  poptávkového řízení byla podepsána v červnu 2009. „Ze strany společnosti Murom  již došlo ke splnění veškerých podmínek podmiňujících uzavření smlouvy. V současné době je již zajištěno podání návrhu na vklad vlastnického práva k předmětným  nemovitostem do katastru nemovitostí ve prospěch společnosti Murom.. Zápisem do katastru nemovitostí se společnost Murom  definitivně stane vlastníkem předmětných nemovitostí,“ poznamenal Jan Kalina, generální ředitel ČEZ, Správa majetku. Společnost Murom je povinna do šesti měsíců od vkladu práva vlastnického k předmětným  nemovitostem (tj. od okamžiku, kdy se stane jejich vlastníkem) vymezit ve všech bytových domech jednotky dle zákona číslo 72/94 Sb. v platném znění (zákon o vlastnictví bytů). Po uplynutí této lhůty je dále povinna všem  oprávněným  nájemcům  zaslat do tří měsíců písemnou nabídku na odkup příslušné bytové jednotky. Řádným nájemníkům, kteří budou mít o odkup zájem, pak bude umožněno příslušnou smlouvu s uvedenou společností uzavřít. Na vyjádření svého zájmu mají nájemníci v souladu se zákonem o vlastnictví bytů lhůtu šesti měsíců od obdržení nabídky. Společnost Murom  je povinna těm  nájemníkům, kteří jsou řádnými nájemníky a kteří v zákonné lhůtě projeví zájem  o odkup bytové jednotky, ji prodat, a to ve lhůtě tří měsíců od vyjádření jejich zájmu o odkup. Řádnými nájemníky se rozumí ti, kteří nedluží na nájemném a službách a mají k rozhodnému dni, tedy devět měsíců po zápisu do katastru nemovitostí, platnou nájemní smlouvu. Samozřejmě se mohlo stát, že někdo se ne vlastní vinou dostal do finančních potíží a nyní má dluh na nájemném  a službách. Proto jsme se snažili dát u všeho poměrně velké časové rozpětí, aby mohl své pohledávky uhradit,“ vysvětlil Ivan Lapin, ředitel
divize Správa ČEZ.
Platební podmínky za bytovou jednotku je podle Ivana Lapina nutné dohodnout přímo s novým majitelem. ČEZ, a. s., ovšem  při koncipování smlouvy pamatoval na varianty platebních podmínek, které by umožňovaly v co nejširší míře zajistit, že jednotliví nájemníci budou schopni nákup bytové jednotky realizovat. „První variantou je možnost zaplatit nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy o převodu jednotky. Další variantou je uzavřít dohodu o úhradě nejpozději do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy a to v šesti pravidelných měsíčních splátkách. Třetí variantou je možnost úhrady celé kupní ceny prostřednictvím  úvěru poskytnutého bankovní institucí, stavební spořitelnou nebo jinou právnickou osobou, a to na základě samostatné smlouvy institucí,“ přiblížil jednotlivé možnosti Jan Kalina. Jiné možnosti či kombinace těchto variant budou podle něj vždy záležitostí dohody příslušného nájemníka a nového majitele bytového fondu. Další i průběžné informace mohou nájemníci získat na webové stránce www.murom.cz.
Redakce KN a Ota Schnepp,
 mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy