Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postup při realizaci druhé vlny privatizace bytového fondu

2. 6. 2010
Vážení nájemníci,
 
dovolujeme si Vám upřesnit postup při realizaci druhé vlny privatizace bytového fondu. Proces má tyto fáze.
 
1.       Rozeslání  nabídek a návrhů smluv;
2.       Úhrada kupní ceny;
3.       Doručení podepsaných smluv zpět společnosti Správa nemovitostí SEVER s.r.o.;
4.       Evidence doručených smluv a kontrola došlých plateb kupní ceny;
5.      Následuje kontrola bezdlužnosti u správce nemovitostí (např. Městská energie s.r.o. v Klášterci nad Ohří);
6.      Návrh na vklad bude doručen k 1. dni následujícího měsíce na příslušný katastr nemovitostí;
 
Vážení nájemníci,
poté co naše společnost obdrží Vámi podepsané smlouvy o převodu  jednotky, provádí se kontrola úhrady kupní ceny, kontrola úhrady případných dluhů na nájemném a na službách a kontrola kompletnosti zaslané dokumentace.
 
Nyní  je tedy postupováno tak, že probíhá kontrola smluv o převodu jednotky doručených do 31.5.2010.  U těch z Vás, kteří jste zaplatili řádně kupní cenu a doručili smlouvy a to v požadovaném počtu do 31.5.2010, bude v průběhu června 2010 provedena kontrola úhrad u Městské energie s.r.o. (správce budovy) a v případě bezdlužnosti bude ihned k 1.7.2010 podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dovolujeme si upozornit, že zaúčtování úhrad nájemného a úhrad za služby za květen 2010 provádí správce budovy až v červnu 2010, proto bude naše společnost znát výsledky kontroly bezdlužnosti až  koncem  června 2010.
 
Uvedený postup je plně v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEZ a.s. a prosíme o pochopení, že tento proces musí být systematicky koordinován. U těch z nájemníků, kteří by případně neměli dluhy vůči naší společnosti (z nájemného a ze služeb) splněny (avšak již obdrželi smlouvy o převodu jednotky, zaplatili a poslali zpět podepsané smlouvy odesílateli), bude zaslána upomínka a pokud pak zaplatí v náhradní lhůtě, která jim bude poskytnuta, bude jejich smlouva předložena katastru nemovitostí k 1.8.2010. Tento proces se bude systematicky vždy opakovat a to tak, že vždy k 1. dni příslušného měsíce budou katastru předkládány smlouvy, které byly společnosti Správa nemovitostí SEVER s.r.o. doručeny a u kterých byla provedena bez výhrad uvedená kontrola.
 
Vážení nájemníci, uvedenou informaci Vám předkládáme pro úplnost, aby nebyla pochybnost o časovém průběhu celého postupu.
 
Za společnosti MUROM a.s.

Ing. Jiří Drábek