Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upomínka dlužníkům od společnosti MUROM

5. 11. 2009
Oznámení nájemníkům bytů
v obci Kadaň, Klášterec nad Ohří, Jirkov, Chomutov
o odeslání výzvy k zaplacení dluhu s příslušenstvím
 
Smlouvou o převodu vlastnictví k nemovitostem a o postoupení pohledávek ze dne 29. 6. 2009, společnost ČEZ, a.s. postoupila společnosti MUROM a.s. pohledávky, které vznikly v souvislosti s nájmem bytů v domech, které si společnost MUROM, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. touto smlouvou zakoupila. V souladu s ust. § 524 občanského zákoníku přešlo spolu s postoupenými pohledávkami na společnost MUROM, a.s. i jejich příslušenství a všechna práva s pohledávkami spojená. Nájemníci, kteří měli dluh na nájemném či na službách spojených s nájmem bytu anebo dluh na příslušenství těchto pohledávek, se tak stali dlužníky společnosti MUROM, a.s.

 

V těchto dnech společnost MUROM, a.s. nájemníkům bytů – dlužníkům (dále jen „dlužník“) rozesílá doporučené dopisy, kterými je vyzývá k zaplacení jejich dluhu s příslušenstvím, když tento dluh je v zaslané výzvě vyčíslen k 31. 8. 2009 a sestává z 

·       jistiny, tj. dluhu na nájemném, na doplatcích za služby (za užívání spojená s nájmem bytu) a na zálohách na služby;
·       příslušenství,
a) tj. poplatku z prodlení;
Podle § 697 občanského zákoníku platí, že nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s nájmem bytu (služby) do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výši poplatku z prodlení stanoví ust. § 2, 3 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, a činí 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Pokud se tedy nájemník bytu dostal do prodlení s úhradou nájemného či úhradou záloh na služby či doplatku za služby, je společností MUROM, a.s. vyzýván k zaplacení nejen dlužné částky, ale i poplatku z prodlení, který je vypočten v souladu s uvedenými právními předpisy. Ve výzvě je poplatek z prodlení podrobně specifikován po jednotlivých měsících.
b)    nákladů spojených s uplatněním pohledávky;
společnost MUROM, a.s. na těchto nákladech požaduje 500,- Kč od každého dlužníka (v případě manželů a společných nájemců je částka požadována jednou). V  této částce je zahrnuto nejen poštovné a další hotové výdaje, ale i odměna za právní služby spojené s uplatněním pohledávky.

 

Výzva k zaplacení byla vypracována z podkladů, které má společnost MUROM, a.s. k  dispozici od společnosti ČEZ a.s. resp. od správcovské společnosti, kterou je Městská energie, s.r.o., sídlem Klášterec nad Ohří, Pod Stadionem 415, PSČ 431 51 (další kontakty na www.mestskaenergie.cz). Proto pokud dlužník, kterému bude výzva k  zaplacení doručena, bude mít za to, že vyúčtování dluhu a jeho příslušenství není věcně správné proto, že některé jeho platby nebyly zaúčtovány vůbec anebo byly zaúčtovány nesprávně (v nesprávné výši či k  nesprávnému datu), nechť nejprve kontaktuje společnost Městská energie s.r.o. a pokusí s ní tyto nesrovnalosti vyřešit. Pro jednání se správcovskou společností je ovšem nutné, aby dlužník měl u sebe doklad, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že částku, která je mu účtována jako dluh, zaplatil anebo že s  úhradou částky, u níž je mu účtován poplatek z prodlení, nebyl v prodlení, tj. zaplatil ji v plné výši a v termínu splatnosti (např. výpis z účtu, poštovní poukázku, apod.). Se správcovskou společností však není možno řešit žádosti o prominutí dluhu, o povolení splátek, apod. 

Jestliže se nepodaří dlužníkovi věc vyřešit se společností Městská energie, s.r.o., je možné se obrátit na právní zástupkyni společnosti MUROM a.s. advokátku Mgr. Barboru Horákovou, a to dopisem zaslaným na adresu advokátní kanceláře, Praha 5 – Smíchov, Pecháčkova 1245/8, PSČ 150 00, nebo e-mailem zaslaným na adresu upominky@murom.cz. Aby bylo možno posoudit, zda je námitka dlužníka k vyúčtování oprávněnou či nikoliv, musí dlužník do svého dopisu nejen konkrétně uvést, kterou částku považuje ve vyúčtování za zaúčtovanou nesprávně a z jakého důvodu, ale svou námitku musí také prokazatelným způsobem doložit (kopie výpisu z účtu, poštovní poukázky, apod.). Advokátka bude v  této věci úzce spolupracovat se společností Městská energie, s.r.o., a proto pokud dlužník bude schopen své námitky k vyúčtování vyřešit u Městské energie, s.r.o., bude o tom advokátka přímo od správcovské společnosti informována.

Předem společnost MUROM, a.s. zdůrazňuje, že dohody o splátkách dluhu s  příslušenstvím a dohody o pozdějším termínu úhrady nebudou s dlužníky uzavírány, jen ve zcela výjimečných případech, hodných mimořádného zřetele (např. vážné onemocnění nájemce spojené dlouhodobě se ztrátou příjmu, apod.) je společnost MUROM, a.s. ochotna o takových dohodách jednat. Bude se však jednat opravdu o zcela ojedinělé případy, na ostatní žádosti nebude brán zřetel. Každý nájemník si musí být vědom své povinnosti platit řádně a včas nájemné za byt a úhrady za služby a pokud tuto svou základní povinnost neplní, musí si nést veškeré následky s tím spojené.

 
 

V Praze dne 5. 11. 2009                   

                                                  představenstvo MUROM, a.s.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dlužnici????

(JiŽi, 24. 11. 2009 9:48)

Dostal jsem taky v techto dnech dopis od pani advokatky ze dluzim nehoraznych 618 kc i kdyz bych vzal v potaz jejich ucetnicky "bordel" kde nekdo nekde neumi zakladni matematicke pojmy jako je scitani a odecitani,je skutecny muj dluh nejakych 18O korun avsak s penalema to dela uz o dalsich 18OO kc navic a jeste za odeslani vypisu od CEZu ci nejake poverene spolecnosti ktera vedla ucetnictvi pozaduje dalsich 500.Rikal jsem si ano doslo k jednodennimu prodleni ale kolikatidennimu prodleni dochazelo v minulich letech kdy meli vracet preplatky?O tom uz se radeji nezminuji.A proc delaji vyuctovani ted ke konci roku kdyz stejne v celorocnim vyuctovani nejaky nedoplatek si strhavaji.Ja mam vypisy vyuctovani kdy me kazdy rok neco vracely,pripadny nedoplatek,jednalo se o par desitek korun si strhli a zdeluji me tam nekde dole ze nemam zadny dluh a ted se vytahnou s nejakym cancem papiru a chteji hned 3 litry???To at se jdou vsichni vycpat zlodeji az do posledni chvile.