Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nástup

4. 10. 2008
ČEZ: Vaše byty musíme prodat nejvyšší nabídce
CHOMUTOVSKO (r) -- Uživatele bytů patřících do majetku Skupiny ČEZ, v těchto týdnech pobouřil záměr elektrárenského gigantu, který se chce bytového fondu zbavit. Byty ovšem nenabízí nájemníkům za zvýhodněných podmínek -- jako například města a obce --, ale hodlá je prodat komukoli, kdo učiní nejvyšší nabídku. ČEZ k problému vydaly písemné stanovisko, které zveřejňujeme v plném znění:

 

Představitel nejvyššího managementu ČEZ Ivan Lapin, ředitel divize Správa majetku, dnes převzal od Václava Kucharského petici nájemníků z bytů ve vlastnictví ČEZ v Chomutově, Klášterci nad Ohří a Kadani, kteří nesouhlasí s formou prodeje těchto bytů. Petice byla předána i generálnímu řediteli ČEZ.
ČEZ snaze nájemníků naprosto rozumějí a chápe ji. Nicméně zvolený postup jednoznačně plyne z platné legislativy. Nejde o žádné svévolné rozhodnutí vedení ČEZ s cílem spekulovat s byty a vydělat na úkor nájemníků, ale jde o jedinou právně průchodnou formu. A na zákonech petice nic nezmění.
ČEZ Správa majetku, dceřinná společnost firmy ČEZ, připravovaly prodej těchto bytů téměř dva roky. Nechali jsme si vypracovat množství právních rozborů. Přinesly jednoznačný závěr, že nemáme jinou možnost, než prodej po technologických celcích formou nabídkového řízení s rovným přístupem potenciálních zájemců. Nemáme možnost zvýhodnit stávající uživatele bytů.
ČEZ nemají žádný zájem v podnikání s byty. Naše podnikání je v energetice. Proto jsme se také rozhodli postupně prodat všehny byty v našem majetku. Správa bytů není oblast, která by byla oblastí našeho podnikatelského zájmu.
Přímý prodej jednotlivým nájemníkům je právně neprůchodný, což jsme si i prakticky ověřili při stejném prodeji bytů před několika lety v Praze. Tento prodej byl napadnut a následné právní rozbory nedoporučily dále takto postupovat. Způsob prodeje byl zpochybněn, zejména s odvoláním na rozpor zvoleného postupu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře, kterou musejí zástupci, respektive statutární orgány společnosti ČEZ respektovat a dodržovat. Způsob prodeje zvolený pro bytový fond v Chomutově, Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří proto považujeme za jediný právně čistý a realizovatelný v podmínkách podnikatelského subjektu. Nebylo by ani v zájmu nájemníků, aby někdy v budoucnosti bylo právně zpochybněno jejich vlastnictví.
Snažíme se pomoci současným nájemníkům byty zakoupit. Podmínky nabídkového řízení jsme v rámci zákonných možností nastavili co nejvíce tak, aby byla účast nájemníků umožněna -- ti se budou moci, pokud budou chtít, řízení zúčastnit, a to prostřednictvím jimi založených právnických osob. K tomuto účelu jsme navíc poskytli nájemníkům právní informace o ustanovení takového sdružení/organizace.
Konkrétně byl rozeslán informační dopis o tom, jakým způsobem bude postupováno při prodeji bytového fondu v majetku ČEZ. Součástí tohoto dopisu byly také obecné informace o tom, jakým způsobem lze založit právnickou osobu a dále časový harmonogram prodeje celků. Informační dopis byl rozeslán všem nájemníkům z bytových domů, které jsou v majetku ČEZ a které jsou předmětem připravovaného prodeje. Jde o cca 1 900 bytů. O zahájení samotného prodeje budou nájemníci informováni opět formou dopisu doručeného do jejich poštovních schránek. Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ

 

 

Odpověď na tiskovou zprávu ČEZu.

Odkaz:

 www.nastup.cz/pdf/37/04.pdf

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Takhle to vidí také právník.

(Jan Savinec, 8. 10. 2008 15:06)

- Prodej budovy jako celku právnické osobě založené nájemci bytů
Toto řešení je spojeno s následujícími nevýhodami:
- počítá s maximálně aktivní a přitom dobrovolnou účastí nájemců bytů,
- je nutné zakládat právnickou osobu (zpravidla a ideálně družstvo) a zapsat ji do obchodního
rejstříku,
- vzniklá právnická osoba bude mít peněžní prostředky vytvořené pouze členskými vklady
nájemců bytů, jejichž souhrn nebude zpravidla dosahovat potřebné výše pro možnou úhradu
kupní ceny požadované vlastníkem, avšak tato právnická osoba nebude způsobilá si vzít na
zbytek kupní ceny úvěr, neboť věřiteli nezajišťuje jeho splácení generováním zisku,
- rozdíl mezi vlastníkem požadovanou kupní cenou za budovu s pozemkem a likvidními
finančními prostředky vytvořené právnické osoby nelze překlenout ani použitím hypotéčních
úvěrů, které by si sjednali jednotliví nájemci bytů v podstatě již na budoucí nákup těchto bytů
do svého vlastnictví, a to proto, že v této fázi nejsou jimi užívané byty ještě způsobilým
předmětem zástavního práva, ačkoliv splácení hypotéčního úvěru musí být zásadně zajištěno
zástavním právem k nemovitosti, která je za něj pořizována.

Zde je však třeba uvést, že byty, k nimž je uzavřena platná nájemní smlouva, nemohou být prodávány za tržní cenu jinak srovnatelného, ale neobsazeného bytu.

Asi máme právní řád pro různé právníky.