Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEWS - prodej podnikových bytů - Dříve přistanou na náměstí marťani..

30. 1. 2009
 

Obrazek


 Prodej podnikových bytů

Ještě před závěrem minulého roku vyšla Skupina ČEZ vstříc nájemníkům bytů v jejím vlastnictví a zahájila s nimi komunikaci o nové variantě prodeje bytů. Modifikovaná varianta, týkající se celkem 1916 bytů v severních Čechách (v Chomutově, Jirkově, Kadani a v Klášterci nad Ohří), přináší nájemníkům několik podstatných výhod oproti původně navrhovanému řešení.
  Obrazek
Původní návrh na prodej bytů v rámci technologických celků, tedy celých domů, formou nabídkového řízení právnickým osobám vyvolal v průběhu přípravy a zejména po jeho zveřejnění řadu negativních reakcí. Proto se vedení ČEZ, a. s., celou záležitostí znovu zabývalo ve snaze najít řešení, které by více akcentovalo situaci nynějších nájemníků. I při hledání nové strategie prodeje bytů je ale naše společnost vždy povinna postupovat s péčí řádného hospodáře a plně v souladu se zákonem. Proto není možný bezúplatný převod bytů na obce ani na fyzické osoby, neboť zákonné normy takové řešení neumožňují.

 
Modifikované řešení:
více jistot pro nájemníky
Byty se budou, stejně jako v původním řešení, prodávat po technologických celcích (tedy celých domech) formou nabídkového řízení právnickým osobám. Významnou změnou však je, že nový vlastník bude povinen do určitého termínu učinit prohlášení o bytových jednotkách a poté je nabídnout k prodeji stávajícím oprávněným nájemníkům, a to podle zákona č. 72/1994 Sb., což je zákon o vlastnictví bytů. Tato varianta se uplatňuje u bytových domů s pěti byty a více, a to nejen v severních Čechách, ale i u vybraných objektů na Vltavské kaskádě a v Loučné nad Desnou.
Toto řešení přináší pro nájemníky několik podstatných výhod. Není nezbytně nutné, aby vytvořili právnickou osobu ve formě družstva či společenství, nutnou pro účast v nabídkovém řízení. Umožňuje jim zúčastnit se prodeje bytového fondu až v následné etapě při samotném převodu jednotlivých bytů do osobního vlastnictví. Nájemníci tak budou mít předkupní právo na byt, ve kterém bydlí. Byty jim budou nabídnuty za cenu vycházející z ceny dosažené v nabídkovém řízení na prodej technologických celků.
S novou strategií, která byla projednána i se zástupci odborových organizací, byli v prosinci 2008 nejprve seznámeni zaměstnanci z elektráren Prunéřov a Tušimice. Zároveň všichni nájemci bytů obdrželi dopis s aktuálními informacemi.
ČEZ Správa majetku odhaduje, že prvotní převod bytového fondu jako celku bude možné realizovat nejdříve v horizontu šesti až devíti měsíců. Od toho se bude odvíjet i termín předložení nabídky k odkupu bytových jednotek oprávněným nájemníkům. O dalším postupu budou nájemníci i nadále informováni
 
pohled zvenčí
 
Zajímavé výroky
(nejen o Skupině ČEZ)
 
Na celé kauze zdražování elektřiny na příští rok je zajímavé to, jak se zloba
koncentruje na jednu firmu a ostatní jsou v zákrytu. Rozdíl je v tom, že
nevydělávají 50 miliard korun ročně, nespoluvlastní je stát a o platech a
bonusech jejich šéfů se v novinách nikdy nepsalo.
Milena Geussová, Reflex 11. 12. 2008
 

„ČEZ nám vyšel jako nejvhodnější firma pro tuto realizaci,“ řekl slovenský
ministr hospodářství Ľubomír Jahnátek poté, co vláda SR rozhodla, že ČEZ
bude jejím
strategickým partnerem při stavbě
nového jaderného zdroje. Vláda
SR zvažovala spolupráci i se společnostmi EdF, RWE či Vattenfall.

MF DNES, 18. 12. 2008
Připravil Ladislav Kříž

 Dříve přistanou na náměstí marťani...
 
Protože mi přeposíláte výše uvedený článek k nahlédnutí a jste zdravě naštvaní nad drzostí ČEZu, kteří z nás opět dělají hlupáky a nezasvěceným v jiných částech ČR ukazují lživé obrázky, jak si nespravedlivě stěžujeme na špatný stav jejich panelových domů. Přitom se stačí podívat do časopisu news a tady je přeci vidět skutečný stav prodávaných domů, protože ČEZ by přeci veřejnosti a dalším zaměstnancům Skupiny ČEZ nelhal. My nájemníci a ostatní občané měst Klášterce n/Ohří, Jirkova, Chomutova a Kadaně víme, že takovéto panelové domy v majetku ČEZu v těchto městech ani okolí nenajdete. To je větší naděje, že dříve přistanou na našich náměstích marťani, než by jste našli podobný panelový dům v majetku ČEZu.
 
Takto je to se vším co ČEZ hlásá nebo podniká. Skoro vždy se jedná o lži, polopravdy a mlžení ze strany této společnosti.
 
Podívejte se na samotný článek, kde se ČEZ holedbá, jak vše zařídili a také k jakým významným změnám přistoupili a co vše pro dobro nájemníků najednou udělali.
 
Jediná změna je v tom, že nájemníky zatím „odstavili“ o možnost koupit panelové domy. Nikdy jsme neřekli, že tyto domy nechceme koupit. Podmínka ovšem je a vždy byla, aby jsme nemuseli s někým soutěžit o naše domovy v předem prohrané soutěži. Dále chceme vždy kupovat s přednostní nabídkou před developery a realitními společnosti za zůstatkovou hodnotu.
 
To, že nám nový vlastník bude nabízet byty k odkoupení není zásluha ČEZu. Toto dříve i nyní určuje zákon. Podstatné je, že jako v dřívější nabídce, tak i v nynější budeme muset kupovat za ceny tržní. ČEZ tuto skutečnost může nazývat jak chce, ale skutečnost je, že společnost koupí od ČEZu za tržní a nejvyšší nabídku a nám ještě cenu za byty navýší o sjednaný zisk.
 
Také nevím, proč ČEZ poukazuje na to, že strategie byla projednána i se zástupci odborových organizací. Tím chce snad ČEZ poukázat na to, jak jsou tito zástupci ohební a nebo na to, že ve skutečnosti jdou proti svým členům v základních organizacích, kteří také nechtějí kupovat domovy za tržní cenu. Možná, že nám ČEZ radí, aby jsme si spočítali za kolik odborářů, kteří jsou i nájemníky bytů, jednotliví předsedové vlastně mluví. Předsedové se vyjadřují dnes již jen za malou část občanů, oproti celkovému počtu nájemníků. Pokud předsedové odborů budou zastupovat v souladu s tím, co si přejí řadoví odboráři, tak ať to dělají s plným nasazením, ale pokud tomu tak nebude, ať to nechají nadále na mě a na těch, kteří se snaží skutečně pomoci.

Pro osvěžení vaší paměti

Zákon č. 72/1994 Sb
., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy... (zákon o vlastnictví bytů)
 

Část šestá
Zvláštní ustanovení

§ 22 Zvláštní ustanovení o převodu vlastnictví jednotky

 

(1)Při převodu vlastnictví k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, má dosavadní vlastník bytu, popřípadě vlastník budovy povinnost nabídnout4) převod bytu tomuto nájemci. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být byt převeden jiné osobě.

(2) Po dobu jednoho roku od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 má nájemce při převodu bytu právo na jeho přednostní nabytí za podmínek stanovených v § 606 občanského zákoníku. Nabídka k převodu bytu nájemci musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky převodu. Smlouvu o převodu bytu je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavřít do tří měsíců ode dne doručení nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká. Ustanovení § 603 odst. 3 občanského zákoníku platí obdobně.
 

Zde jasně vidíte, že ČEZ pro nás neudělal nic, co by nemusel dle nařízení zákonů č. 72/1994 Sb., č. 513/1991 Sb. a navazujících.

Také je škoda, že se mezi „Zajímavé výroky“ časopisu news, nevešly takové, jako „Neberte nám naše domovy, Nechceme nic zadarmo, ČEZu nevěřím ani pozdrav“ atp.
                                                                                                                    

V.Kucharský 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář